תקנון זכויות יוצרים ותנאי שימוש באתר פיננסיק

תקנון זכויות יוצרים, אחריות ותנאי שימוש לאתר אינטרנט "פיננסיק שירותי חשבונאות ומיסים"

 • השימוש באתר "פיננסיק שירותי חשבונאות ומיסים" שכתובתו הינה www.finanseek.co.il על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
 • הגלישה באתר והתייחסות לתוכן המוצע בו יהוו כהסכמה מצדך לתנאים אלה.
 • הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.
 • כל הזכויות שמורות וכל התוכן באתר www.finanseek.co.il הינו רכושו הבלעדי של חברת "פיננסיק שירותי חשבונאות ומיסים" וכל שימוש בתוכן או העתקתו תגרור תביעה משפטית לפי חוק הגנת זכויות היוצרים.
 • האתר מוצע לגולשים כמו שהוא. חברת "פיננסיק שירותי חשבונאות ומיסים" לא תישא באחריות לטעויות או לשגיאות בתוכן האתר ובצורכי המשתמש באתר.
 • כל המידע המוצג באתר הינו בגדר מידע בלבד והגולש באתר אשר ישתמש בו לצורך פרטי או עסקי יישא בכל האחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש במידע המוצג באתר.
 • חברת "פיננסיק שירותי חשבונאות ומיסים" לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם לגולש או לצד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מהשימוש באתר או במידע המוצג בו וכן לרבות יישומי אינטרנט המותקנים באתר.
 • אין לפרש קישורים, שירותים, מדריכים וכל תוכן אשר מוצע באתר כאסמכתא (גושפנקה), אישור או המלצה לביצוע פעולות מסוג כלשהן אשר מומלצים ומוסברים באתר.
 • אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
 • אין לפרסם את האתר או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פגוע בבעלי האתר, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.
 • הנהלת האתר אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים או מועברים באתר.
 • בשום מקרה לא תהיה להנהלת האתר כל אחריות לתוצאות כל קשר כאמור, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל לנזקים פיזיים, נפשיים, כספיים, רגשיים ואחרים.
 • בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.
 • במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בתוכן האתר או אי עדכון בתוכן לעומת חוקים ופרסומים בכתבים הרשמיים של מדינת ישראל, ייחשב לנכון התוכן אשר מופיע לפי הרישומים בכתב החוקים של מדינת ישראל ולא כפי שמופיע באתר.
 • במידה והגולש/משתמש באתר ומצא מידע או קישור או מדריך אשר המידע בו לא נכון, לא קשור או שצריך להוסיף מידע מסוים, נשמח שתיידע את "פיננסיק שירותי חשבונאות ומיסים" בנושא.
 • הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.
 • התמונות באתר שייכות כחוק לאתר "פיננסיק שירותי חשבונאות ומיסים" וצולמו/נרכשו/עוצבו ע"י חברת "פיננסיק שירותי חשבונאות ומיסים" ואסור לאף אדם או גורם להעתיק, להוריד, לשמור ולעשות בהם כל שימוש ללא אישור בכתב מחברת "פיננסיק שירותי חשבונאות ומיסים".
 • כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של הנהלת האתר "פיננסיק שירותי חשבונאות ומיסים" ברחוב הרצל 21, ראשון לציון, טלפון: 077-4206203.
 • על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבית המשפט המוסמך בראשון לציון.
דילוג לתוכן