מידע מקצועי

מאמרים מקצועיים

19 ביולי 2015
store_list

נוהל ספירת מלאי

נוהל ספירת מלאי בהתאם להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), תשל"ג-1973 יש לספור את המלאי שבעסק ב-31.12.2011. עם זאת, אפשר לערוך, ללא אישור, את הספירה בתוך […]
19 ביולי 2015
finance_report

הגשת דוח שנתי

הגשת דוח שנתי על ההכנסות שנת מס מתחילה ב- ‎1 לינואר ומסתיימת ב- ‎31 לדצמבר.  הגשת דו"ח על הכנסותיך והוצאותיך לשנת המס שהסתיימה, יהיה עליך למלא […]
19 ביולי 2015
accounting_dictionery

מילון מונחים חשבונאות ומיסים

בסיס מזומן שיטה בה מועד ההכרה בהכנסות והוצאות מותנית במועד התקבול/תשלום בפועל .השיטה אינה עומדת בעקרונות החשבונאים המקובלים, אך היא מותרת לצורכי מס לבעלי מקצועות חופשים […]
דילוג לתוכן