16 ביולי 2015
houseincome

הכנסות משכר דירה למגורים בארץ ובחו"ל

הכנסות משכר דירה למגורים בארץ הכנסות משכ"ד למגורים בישראל נישומות בשלושה מסלולים מסלול פטור, מסלול בשיעור 10% ומסלול חייב. מסלול פטור – חוק מס הכנסה (פטור […]
16 ביולי 2015
cashreport

דיווח על בסיס מזומן לנותני שירותים

דיווח על בסיס מזומן לנותני שירותים בחודש יוני פורסם תיקון לחוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 41), התשע"א -2011 (להלן: "התיקון") הקובע כי החיוב במע"מ בגין […]
16 ביולי 2015
taxandmaam

הוצאות מוכרות לצרכי מע"מ ומס הכנסה

הוצאות מוכרות לצרכי מע"מ ראשית כל חשוב לציין שניתן לקזז לצרכי מע"מ רק תשומה בגין חשבונית מס שהוצאה לעוסק כדין. לא כל מסמך המעיד על תשלום […]
16 ביולי 2015
workfromhome

עבודה מהבית – הוצאות מעורבות

מדריך הוצאות מעורבות – עבודה מהבית כיום בעלי עסקים רבים בוחרים  לעבוד מבית מגוריהם על מנת להפחית  ככל  האפשר את ההוצאות של הפעלת העסק . במדריך […]
16 ביולי 2015
hagdaratbusiness

הגדרות עוסק (פטור/מורשה/חברה)

הגדרות עוסק (פטור/מורשה/חברה)   עוסק פטור   עוסק פטור מוגדר כעוסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על האמור בחוק לשנת 2014 סכום של 100,000 ש"ח לשנה (סכום […]
16 ביולי 2015
mursheorpatur

עוסק מורשה או עוסק פטור?

עוסק מורשה או עוסק פטור? לקבלת הסבר מהו עוסק פטור ומהו עוסק מורשה – לחץ כאן למעבר למדריך להגדרות עוסק מצ"ב טבלה אשר מפרטת את היתרונות […]
16 ביולי 2015
personalotcompany

עצמאי או חברה?

עצמאי או חברה? משכורת או דיבידנד ? השאלה מתי כדאי לעצמאי להתאגד כחברה מתחלקת לצד המשפטי ולצד המיסוי.  בצד המיסוי השאלה התעוררה בשנית לאור העלאת תקרת […]
29 ביוני 2015
new_business

פתיחת עסק חדש (יחיד/שותפות/חברה)

פתיחת עסק חדש (יחיד/שותפות/חברה) פתיחת תיק עצמאי כרוכה בפתיחת תיקים של עסק חדש ברשויות המס השונות תלויה בעיקר במילוי טפסים ואישורים שונים. במאמר זה תמצא את […]
16 ביולי 2015
houseincome

הכנסות משכר דירה למגורים בארץ ובחו"ל

הכנסות משכר דירה למגורים בארץ הכנסות משכ"ד למגורים בישראל נישומות בשלושה מסלולים מסלול פטור, מסלול בשיעור 10% ומסלול חייב. מסלול פטור – חוק מס הכנסה (פטור […]
16 ביולי 2015
cashreport

דיווח על בסיס מזומן לנותני שירותים

דיווח על בסיס מזומן לנותני שירותים בחודש יוני פורסם תיקון לחוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 41), התשע"א -2011 (להלן: "התיקון") הקובע כי החיוב במע"מ בגין […]
16 ביולי 2015
taxandmaam

הוצאות מוכרות לצרכי מע"מ ומס הכנסה

הוצאות מוכרות לצרכי מע"מ ראשית כל חשוב לציין שניתן לקזז לצרכי מע"מ רק תשומה בגין חשבונית מס שהוצאה לעוסק כדין. לא כל מסמך המעיד על תשלום […]
16 ביולי 2015
workfromhome

עבודה מהבית – הוצאות מעורבות

מדריך הוצאות מעורבות – עבודה מהבית כיום בעלי עסקים רבים בוחרים  לעבוד מבית מגוריהם על מנת להפחית  ככל  האפשר את ההוצאות של הפעלת העסק . במדריך […]
16 ביולי 2015
hagdaratbusiness

הגדרות עוסק (פטור/מורשה/חברה)

הגדרות עוסק (פטור/מורשה/חברה)   עוסק פטור   עוסק פטור מוגדר כעוסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על האמור בחוק לשנת 2014 סכום של 100,000 ש"ח לשנה (סכום […]
16 ביולי 2015
mursheorpatur

עוסק מורשה או עוסק פטור?

עוסק מורשה או עוסק פטור? לקבלת הסבר מהו עוסק פטור ומהו עוסק מורשה – לחץ כאן למעבר למדריך להגדרות עוסק מצ"ב טבלה אשר מפרטת את היתרונות […]
16 ביולי 2015
personalotcompany

עצמאי או חברה?

עצמאי או חברה? משכורת או דיבידנד ? השאלה מתי כדאי לעצמאי להתאגד כחברה מתחלקת לצד המשפטי ולצד המיסוי.  בצד המיסוי השאלה התעוררה בשנית לאור העלאת תקרת […]
29 ביוני 2015
new_business

פתיחת עסק חדש (יחיד/שותפות/חברה)

פתיחת עסק חדש (יחיד/שותפות/חברה) פתיחת תיק עצמאי כרוכה בפתיחת תיקים של עסק חדש ברשויות המס השונות תלויה בעיקר במילוי טפסים ואישורים שונים. במאמר זה תמצא את […]
דילוג לתוכן